In doorschakeling naar het Demeter-keurmerk

barstensvol leven!

Demeter logo

Bloemen telen, het is zo bijzonder, het is een passie. Maar meer nog zijn de bloemen voor mij een tool om iets bij te dragen aan de heling van de aarde. De bloementaal is een taal die met mij resoneert en zo doende ook de meest voor de hand liggende.

We lezen over klimaat, we ondervinden de extremen vaker dan uitzonderlijk en dan sta je daar op de aarde, ieder mens als individu, en elk met zijn of haar talent en wat doe je dan? Ik denk dat ieder op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren hoe klein ook, en ook die kleine bijdrage is een verschil.

Hier op de boerderij zijn we sedert februari 2020 in doorschakeling naar het "Demeter-label".
De kernwaarden van Demeter zijn een levende bodem, vitale voeding, biodiversiteit, dierenwelzijn en landbouw van de toekomst. Maar ook natuurontwikkeling op het bedrijf en de ontwikkeling tussen mens en bedrijf zijn heel kenmerkend. Het is een wereldwijd netwerk en omdat er Vlaanderen slechts enkele bedrijven het Demeter keurmerk dragen hoort Vlaanderen bij Nederland en Wallonië bij Frankrijk.

Bd koehoren

Een in het oog springend iets bij biodynamische landbouw is het preparatengebruik zoals kristal- of kiezelpreparaat voor de groenten en bloemen, wat schimmelwerend werkt, celwandversterkend en ondersteunend voor de warmte- en lichtprocessen in de plant.

Het koemestpreparaat, het enige dat we zelf maken, is dan weer ondersteundend voor de bodem en haar processen.

Om werkelijk door te schakelen was het nodig dat we ons zouden verdiepen in compost. De definitie van compost is : het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van de compostering van selectief ingezameld organisch-biologisch materiaal. We hebben letterlijk hopen groenafval, dus dat was al één component, en zo doende kon ook dat avontuur beginnen. Op dit moment zijn we zover ... de compost is gemaakt, met het (ongeveer) hele team zijn de compostprepaten toegevoegd aan de trage hoop en koehorens gevuld. HOERA, nu zijn we helemaal klaar voor de certificering maar hoe bijzonder om dit samen met de mensen hier op de boerderij te kunnen doen, met een lekker bietensoepje en een ontspannen sfeer.

Bijkomend zullen we nog één hoop mechanische compost (CMC-compost) opzetten, die normaal in 6 weken klaar is naast de trage hoop. De trage hoop met de compostpreparaten zullen we homeopatisch gebruiken op onze gronden, terwijl de CMC als bemesting gaat dienen.

Eigenlijk gaat alles om levenskracht en vitaliteit.

Biologisch dynamisch landbouwen is zoveel meer dan alleen de preparaten. Er is de aandacht voor meer biodiversiteit, hoeken met "onkruid" of heggen en hagen, die een habitat vormen voor kleine zoogdieren en nuttige insecten, die we nodig hebben om om te gaan met ziekten en plagen, vermits wij geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ook naar bemesting zijn de normen een stuk strenger en streven naar een volledig zuivere biologische oorsprong van de mest. 

Er is nog zoveel te ontdekken, te ondernemen, ...
Ook dit is bloemen telen, samen met de anderen voor de aarde zorgen, voor ons en de volgende generaties!