Slow flowers

005

Het is belangrijk om biologisch geteelde bloemen meer onder de aandacht te brengen en alzo een ruimer bewustzijn te kunnen wekken. Het gaat snel met de groei van de bewustwording dat ook bloemen een product zijn waarmee je een milieu-en klimaatbewuste keuze kunt maken.
Slow flowers zijn hier een mooi antwoord voor!

Bloemen met een lage ecologische voetafdruk is iets wat de nieuwe generatie erg op prijs stelt. We zoeken naar alternatieven, naar bloemen die volgens het seizoen geteeld worden, in open lucht of in koude kas, zonder toepassing van chemische hulpmiddelen (gewasbescherming en kunstmest) en zo weinig mogelijk kilometers afleggen voor ze in de vaas op uw tafel belanden.

Ondertussen krijg ik van CSA-klanten zo leuke foto's terug van hun boeket dat ik ze ook graag mee opneem op deze website, dus aan hun mijn dank!