Bodemadvies

De bodem als basis

Alles valt en staat met de bodem. Het zaad mag nog zo kiemkrachtig zijn, in een bodem in disbalans, een slechte structuur of beperkte vruchtbaarheid is de kans groot dat het niet echt vlot verloopt. Echter met een bodem in balans, een mooie structuur kan je werkelijk ver komen.

Wanneer we onze bodem veerkrachtiger kunnen maken, zien we dat aan ons land, de planten, de vogels, insecten. Een gezonde bodem is de draagkracht van een gezonde omgeving. Het is een wondere wereld.

Er is een relatie tussen bodem en gezondheid.

Bodemvruchtbaarheid <-> bodemgezondheid.

Met oa vruchtafwisseling, compost, groenbemesters, dierlijke mest en preparaten versterken we onze bodems.

Omdat in dialoog gaan met de bodem, het land en de planten toch een vak apart is, is het fijn dat Rudy ons team vervolledigt met zijn kennis en inzichten en van hieruit anderen ook kan bijstaan in de weg naar een bodem meer in balans.

Liefde voor kringlopen in het boeren is duidelijk in zijn eigen bedrijf "Puur Landelijk" waar zijn koeien de landen die hij bewerkt voorzien van mest, zodat ook dat wat de koe tot haar neemt voor hem klopt.

Hij wandelt met jou door jouw veld of weide en leest aan de hand van onkruiden (planten die niet op die plaats staan waar je ze eigenlijk wil) hoe het met de bodem gesteld is. De distel zal je vertellen dat de bodem verdicht is.

Gecombineerd met een bodemanalyse kan hij oa zien wat wel en niet in de plant kan opgenomen worden en alzo samen naar een geschikte manier zoeken om de balans te herstellen. De verhouding calcium en magnesium bijvoorbeeld zal je een zicht geven op hoe het met de lucht- en waterhuishouding gesteld is.

Via oa mineralen, micro-organismen, bodemverbeteraars kom je dan al een heel eind verder.
Indien je graag meer wil weten over hoe het met jouw land, veld of weide gesteld is, kan je Rudy, voor een verkennend adviserend plaatsbezoek en vrijblijvend verdere begeleiding bereiken op 0475/63 77 52 of per e-mail:
rudy@veldkleur.be
controle-orgaan:
TÜV Nord Integra bvba

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We hechten veel belang aan jouw privacy en handelen volledig conform de nieuwe GDPR-regelgeving. We geven geen e-mailadressen door aan derden en bovendien bevat elke nieuwsbrief een link waar je zelf ten alle tijde weer kan uitschrijven.
SCHRIJF mij in
Veldkleur - Rosette Hendrix | rosette@veldkleur.be | BTWnr. BE 0776.667.914
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram