Demeter-keurmerk

Barstensvol leven!

Bloemen telen, het is zo bijzonder, het is een passie. Maar meer nog zijn de bloemen voor ons een tool om iets bij te dragen aan de heling van de aarde. De bloementaal is een taal die met ons resoneert en zo doende ook de meest voor de hand liggende.

We lezen over klimaat, we ondervinden de extremen vaker dan uitzonderlijk en dan sta je daar op de aarde, ieder mens als individu, en elk met zijn of haar talent en wat doe je dan? Ik denk dat ieder op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren hoe klein ook, en ook die kleine bijdrage is een verschil.

In november 2021 ontvingen we ons certificaat vanuit Demeter.
De kernwaarden van Demeter zijn een levende bodem, vitale voeding, biodiversiteit, dierenwelzijn en landbouw van de toekomst. Maar ook natuurontwikkeling op het bedrijf en de ontwikkeling tussen mens en bedrijf zijn heel kenmerkend. Het is een wereldwijd netwerk en omdat er Vlaanderen slechts enkele bedrijven het Demeter keurmerk dragen hoort Vlaanderen bij Nederland en Wallonië bij Frankrijk.

Een in het oog springend iets bij biodynamische landbouw is het preparatengebruik zoals kristal- of kiezelpreparaat voor de groenten en bloemen, wat schimmelwerend werkt, celwandversterkend en ondersteunend voor de warmte- en lichtprocessen in de plant.

Het koemestpreparaat, het enige dat we zelf maken, is dan weer ondersteundend voor de bodem en haar processen.

Compost is een thema waar we ons nog steeds in verdiepen. De definitie van compost is : het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van de compostering van selectief ingezameld organisch-biologisch materiaal. We hebben letterlijk hopen groenafval, dus dat was al één component, en zo doende kon ook dat avontuur beginnen.

Eigenlijk draait alles rond vitaliteit en levenskracht.

Biologisch dynamisch landbouwen is zoveel meer dan alleen de preparaten. Er is de aandacht voor meer biodiversiteit, hoeken met "onkruid" of heggen en hagen, die een habitat vormen voor kleine zoogdieren en nuttige insecten, die we nodig hebben om om te gaan met ziekten en plagen, vermits wij geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ook naar bemesting zijn de normen een stuk strenger en streven naar een volledig zuivere biologische oorsprong van de mest.

Er is nog zoveel te ontdekken, te ondernemen, ...
Ook dit is bloemen telen, samen met de anderen voor de aarde zorgen, voor ons en de volgende generaties!

controle-orgaan:
TÜV Nord Integra bvba

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We hechten veel belang aan jouw privacy en handelen volledig conform de nieuwe GDPR-regelgeving. We geven geen e-mailadressen door aan derden en bovendien bevat elke nieuwsbrief een link waar je zelf ten alle tijde weer kan uitschrijven.
SCHRIJF mij in
Veldkleur - Rosette Hendrix | rosette@veldkleur.be | BTWnr. BE 0776.667.914
envelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram